Vid Strana

Efter 20 år skall den ena badtrappan få en behövlig översyn hos Patric.

 

De gamla båtarna på parkeringen går till återvinningen.

Hej alla medlemmar,

Svarta Katten 28 dec är också inställt pga regn.

Vi har kommit fram till att ställa in Svarta katten den 9 december på grund av att alla har så mycket att stå i innan jul.
Svarta katten kommer att bli den 28 december kl 18.00 istället och vi träffas i Rogers sjöbod.
Vi önskar härmed alla medlemmar en god jul och hoppas att vi ses den 28 december.
Hälsningar Styrelsen Haif

Röjning ochSvarta Katten

 

OBS pga regnväder flyttar vi till 28 okt

För att vitsipporna åter skall lysa upp kurvan i Burna kommer vi röja sly där 28 oktober kl 11.00.
Troligen kommer vi att röja vid Strana också om vi blir tillräckligt många.
På kvällen blir det Svarta Katten KL 18.00 i Andreas o Ellens lada
Svarta Katten blir det även 9 dec.