Haif

VÄLKOMNA TILL HALSBÄCKS INTRESSEFÖRENING

Den 28 juli 2003 bildades Halsbäcks Intresseförening i Annika Nordströms och Peter Lundvalls trädgård. Det var ett drygt 50-tal tappra som trotsade regn och rusk, valde styrelse och antog de stadgar som nu ligger till grund för vår förening. Föreningens syfte är att bevara Halsbäcks särart, utveckla Halsbäck för såväl årsboende som fritidsboende samt verka för hållbar utveckling, dvs värna om miljö, sysselsättning, kultur och natur. Föreningen är öppen för alla intresserade.

FÄRJEBRYGGAN

Föreningen äger stenbryggan, som egentligen heter Färjebryggan, nere vid Strâna. Vi övertog den i maj 2004 från Vägverket, och har skrivit ett arrendeavtal för marken som den står på. Vi har nu förstärkt och restaurerat Färjebryggan så den kan bestå som en viktig del i den kulturbygd som Halsbäck och Halsbäcks Strand utgör.

BADBRYGGAN

Föreningen har även övertagit badbryggan från Halsbäcks Badbrygge­förening, som i och med det har upphört. Alla medlemmar i Halsbäcks Intresseförening har fri tillgång till badbryggan, och tillfälliga bad­gäster som vill stödja underhåll och städning vid badplatsen är välkomna med frivilliga bidrag. Det finns en låda med inbetalningskort vid bryggan.