För att vitsipporna åter skall lysa upp kurvan i Burna kommer vi röja sly där 21 oktober kl 11.00.
Troligen kommer vi att röja vid Strana också om vi blir tillräckligt många.
På kvällen blir det Svarta Katten KL 18.00. Återkommer om plats.
Svarta Katten blir det även 9 dec.