OBS pga regnväder flyttar vi till 28 okt

För att vitsipporna åter skall lysa upp kurvan i Burna kommer vi röja sly där 28 oktober kl 11.00.
Troligen kommer vi att röja vid Strana också om vi blir tillräckligt många.
På kvällen blir det Svarta Katten KL 18.00 i Andreas o Ellens lada
Svarta Katten blir det även 9 dec.