Hans Alter har en grupp för slyröjnjng vid Aleviken så vi kan beundra gullvivor mm.
Det är en whatsapp grupp som heter Röjning i Aleviken där han kan kalla till röjning på kort varsel både vardagar o helg. De som vill vara med och röja kan skicka sms till 0708773196 eller mail med sitt mobilnummer till hans@alter.st så lägger han in dig i gruppen.
Du måste först ha installerat appen whatsApp på mobilen.
Vi behöver röja 3-4 gånger under feb- mars.
De som varit med tidigare behöver inte anmäla sig igen.