Styrelsemöte i Halsbäcks Intresseförening 2022-06-19 hos Eva.

Närvarande:
Jonas Englund Ordförande
Göran Forsberg Kassör
Lars-Olof Gerdin Ledamot
Patric Bengtsson ”
Helene Lind ”
Eva Torén ”
Hans Alter Suppleant
Anette Sidén ”
Claes Björklund ”
Wivi Forsberg Sekreterare

1. Jonas öppnade mötet och önskade alla välkomna.
2. Föregående protokoll godkändes med vissa justeringar och lades till handlingarna.
3. Rapporter: Ekonomi: Medlemskonto: 82.051,24:-
Reparationskonto bryggan: 12.022,41:- Mattias minnesfond: 11.116,92:- i Kassan: 1.094:-.
4. Medlemsregistret: Helen har kollat hur många vi är. Kollar betalningar efter årsmötet. Påminnelse om medlemsavgift 100:-/ person, in på hemsidan till Pia.
5. Banken har sponsrat oss med 5000:- till barnbadet (sanden).
6. Vi avvaktar med svar till Kommunen om ramp och båtar
7. Röjning vid ”strana” den 2/7-22 kl. 11.00.
8. Lasse är ansvarig för Svarta Katten den 1/7-22.
9. Vi bjuder på grillat med tillbehör på Sommarfesten den 6/8-22. Jonas, Helene och Eva är ansvariga. Fiskdamm kommer också att finnas. Pia lägger ut på hemsidan.
10. Boulebanan ligger på is.
11.Nästa möte är den 6/8-22 innan Årsmötet hos Göran kl.15.00.
Vid Protokollet: Wivi Forsberg.