Röjning och eldning vid Strana söndag 17/4 11.00. Jonas fixar grillning. Svarta Katten vid Rogers sjöbod kl. 18.00.