Den 2/10 tas en badstege upp, det blir röjning vid Strana 11.00 och Svarta Katten vid Rogers sjöbod 18.00.

Väl mött!