Årsmötet hölls i Arnes båttält och besöktes av 30 – 35 personer.
Ordförande Mattias Sidén hälsade alla välkomna samt  presenterade verksamhetsberättelsen. Bland annat informerades om badbryggan som blev svårt skadad under stormen Egon i januari, och styrelsen bedömde att den måste till stor del byggas om. Det arbetet, som innebar ett helt nytt bärande underrede av järnvägsräls, och ett helt nytt bryggdäck med räcken, inleddes under våren och slutfördes i juni 2015. Ordföranden tackade de medlemmar som gjort en insats för bryggan.

Mötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad, 100 kronor.

En ny medlem har valts in i styrelsen, Vincent Dahlbäck.

Den nya styrelsen är: Mattias Sidén, ordförande, Göran Forsberg, kassör, Peter Lundvall, Annika Erneholm, Roger Karlsson, Wivi Forsberg, Eva Thorén, Patric Bengtsson, Lars Carlsson, Vincent Dahlbäck samt Jonas Englund.

Ordföranden tackade samtliga medlemmar för stort engagemang
och deltagande i föreningens verksamhet och aktiviteter.

Foto: Peter Lundvall