En månad senare än planerat har då arbetet med att byta ut båtbryggan kommit igång. Denna vecka (13/3) är det fint väder och arbetet går ganska fort.

Pålningsarbetet måste vara avslutat till den 1 april, och det kommer dom säkert att klara av. Bottnen under bryggan är lite svår: överst ligger ett par meter med ganska hårt material, och under det ett mjukt lerlager där de långa järnrälerna sjunker ner av egen tyngd. Sedan kommer åter ett hårt material. De långa rälerna måste skarvas så att pålarna står på solid botten – helst mot sten.

Den nya bryggan kommer att bli ca 20 cm högre – och vi får hoppas att de höga vattenstånden med hård vind i framtiden inte skadar den nya bryggan.

Arbetet följs noga av många intresserade Halsbäcksbor, och en del tog till vara av de gamla bryggplankorna, som annars hamnar på tippen.

Bild och text: Peter Lundvall

I samband med röjningen vid Strâna i påsk så måste vi städa upp runt badbryggan, och riva det som finns kvar av bryggdäcket där. Badbryggan fick mycket stryk av stormen Egon och nu skall den få nya starka järnräler att vila på, och dessutom ett nytt bryggdäck.