Natten till 11 jan 2015 blåste en rejäl storm med orkanbyar in över Bohuskusten. Vindmätaren på vårt hus uppe i Halsbäck hade som mest 33 m/s i byarna.

Trädgrenar, soptunnor och delar av växthus har blåst omkring. För bryggorna nere vid Strâna var det än värre eftersom vattenståndet var extremt högt.

Badbryggan har delvis brutits sönder. De sorgliga resterna av bryggan vid Olofs sjöbod är nu helt borta. Vid båtupptaget bredvid Olofs sjöbod står vattnet högt och båtarna där har skvalpat omkring en hel del.

Bryggdäcket vid Jonnys sjöbod har gungat betänkligt, men verkar har klarat sig relativt bra. Vilhelms nyrenoverade brygga är ser ut att vara helt oskadd.

Båtbryggan har fått mycket stryk, med stora delar av det inre bryggdäcket uppbrutet. Vattnet har nu börjat sjunka undan och då ser man även att båtbryggan längre ut har fått en hel del skador.

Vi hoppas att de som skall bygga den nya bryggan inser vilka risker det innebär för skador med så högt vattenstånd i samband med storm som det senaste dygnet.

Den ny bryggan bör åtminstone bli en halv meter högre än den nuvarande.

Foto och text: Peter Lundvall