Årsmöte 2014

Årsmötet hölls i Arnes båttält och besöktes av 40 – 45 personer.
Ordförande Mattias Sidén hälsade alla välkomna samt  presenterade verksamhetsberättelsen. Slutbesiktning av röjning och stängsling i området mellan Halsbäck och Aleviken har gjorts av länstyrelsen. Vi fick väl godkänt vilket innebär att vi fått hela bidraget på 317.000 kr utbetalt.
Nu går det 6 får och 3 kor samt 2 kalvar och betar inom det stängslade området.
Mötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad, 100 kronor.

En ny medlem har valts in i styrelsen, Jonas Englund.

Den nya styrelsen är: Mattias Sidén, ordförande, Göran Forsberg, kassör, Peter Lundvall, Annika Erneholm, Roger Karlsson, Wivi Forsberg, Eva Thorén, Patric Bengtsson, Lars Carlsson, Ingrid Dahlbäck samt Jonas Englund.

Ordföranden tackade samtliga medlemmar för stort engagemang
och deltagande i föreningens verksamhet och aktiviteter.