Nu finns en Hjärtstartare i Halsbäck! Den hänger vid Halsbäck 44,
innanför grindarna till höger.

Den är i drift och skåpet den hänger i skyddar mot väder o vind. Men skåpet kan inte hänga i direkt solljus, därför denna placering i skuggan. Vi skall sätta upp skyltar som tydligt markera var den finns. När man öppnar skåpet ljuder en skarp siren i ca 3 minuter, det är dels för att skydda mot stöld, och dels för att påkalla uppmärksamhet när något inträffat som innebär behov av hjärtstartaren.

Vi var ett 10-tal som gick en kurs i hjärt/lung-räddning i våras och fick då instruktion om hur man använder hjärtstartaren. Men den är faktiskt helt självinstruerande, och kan vid behov användas även av en person som inte gått liknande kurs.