Halsbäcks Intresseförenings almanacka för 2014 är nu klar.
Finns att köpa av Göran Forsberg direkt, eller beställa hos honom på mail: goran.l.forsberg@telia.com .
Kostar 120:-.
Emballage och porto tillkommer på varje försändelse.