Halsbäcksvägen var svårframkomlig i veckan. Den trumma som för några år sedan lades ner för att hindra vägen att spolas bort vid höga flöden, var felaktig på flera sätt. Speciellt för de laxöringar som på hösten går upp i bäcken. Dessutom var de stenmassor som lagts på botten för vassa för att passa för öringarnas lek. Göran Forsberg som kontaktat både trafikverket och Länstyrelsen har fått gehör för sina synpunkter och nu har allt gjorts till det bättre. Niclas Åberg från 8-fjordar har åxå varit till stor hjälp. Trumman är avkortad med ca 12 meter, botten består av runda och fina naturstenar. Trots sommaren torka och en i stort sett uttorkad bäck och där en hel del yngel dött, så finns det små laxyngel på de ställen där det står kvar lite vatten. Göran fyller på lite mer vatten under trumman vid Lofsbacken, och en del av ynglen som stod inne i röret kunde fångas in och sättas ut igen efter att arbetet var avslutat.

Det skall bli spännande att se senare i höst hur laxöringarna reagerar på sin förbättrade miljö!

Bild och text: Peter Lundvall