Dessa stora svarta tunnor är s.k. minireningsverk som alla skall grävas ner och anslutas till några fastigheter här i Halsbäck.

Flera har fått anmodan av Tjörns kommun att förbättra sina avlopp, och detta är en av flera möjliga lösningar.

Det är en prismässigt bra lösning, men det finns flera olika system att välja mellan som alla uppfyller de nya kraven på rening.

Det är Patric Bengtsson (PAB) som gör installationerna av dessa minireningsverk, och de flesta blir klara och driftsatta under hösten/vintern.