Årsmöte 2013

Nästan 50 personer kom till årsmötet som hade flyttats till Arnes båttält.
Ordförande Mattias Sidén hälsade alla välkomna samt  presenterade verksamhetsberättelsen där man bl.a. konstaterade att en beviljad strandskyddsdispens från kommunen för byggande av bastu har upphävts av Länstyrelsen. Föreningen har dock överklagat Länstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt. Miljödomstolen ändrade inte Länstyrelsens beslut. Vi vidare till miljööverdomstolen som beslutade att inte ta upp ärendet.
Vi har fått bidrag från länsstyrelsen till röjning och stängsling för att kunna ha djur – i första hand får – i området mellan Halsbäck och Aleviken. En omfattande röjning har gjorts i Aleviken som nu har blivit väldigt fin och stängslingen är slutförd. Bidragsbeloppet från länsstyrelsen är 317 tusen kronor (maxbelopp). Nu går det 9 får och betar inom det stängslade området.
Mötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad, 100 kronor.

En ny medlem har valts in i styrelsen, Ingrid Dahlbäck.

Den nya styrelsen är: Mattias Sidén, ordförande, Göran Forsberg, kassör, Peter Lundvall, Annika Erneholm, Roger Karlsson, Wivi Forsberg, Eva Thorén, Patric Bengtsson, Lars Carlsson, Ingrid Dahlbäck samt Kristina Forsberg