Nu händer det grejer! De senaste två veckorna har PAB:s Patric Bengtsson och hans medarbetare röjt undan träd och det täta slånbuskage som tagit över ängarna framför Aleviga. Plötsligt har naturen öppnat sig igen. Det är fantastiskt vackert och de som har Halsbäcksminnen äldre än 25 år kan berätta att det var så här det såg ut förr, medan djuren regelbundet gick på ängarna.

Och så ska det bli igen. Det är därför det storröjs. Till sommaren kan vi räkna med att får från bondgården i Stordal (nära Kållekärr) släpps ut i området. Så nu inleder Patric och hans gäng nästa fas, stängsling för att hägna in markerna.

Initiativet att göra något ordentligt åt de igenväxta ängarna är helt och hållet Halsbäcks intresseförenings (HAIF), berättar ordföranden Mattias Sidén:

–         Först tog vi kontakt med länsstyrelsen som efter diverse turer gav klartecken till ekonomiskt bidrag för att hålla landskapet öppet, säger han och understryker samtidigt att markägarna, det vill säga Evert Olsson, Barbro och Bill Romanus, Arne och Roger Karlsson samt Eva och Pelle Thorén, var helt och hållet positiva till röjningen.

Även Naturskyddsföreningen kontaktades och den enda oro som uttrycktes därifrån liksom från länsstyrelsen var att viss skyddsvärd växtlighet kunde gå förlorad, bland annat en orkidé.

–         Både representanter från länsstyrelsen och den lokala naturskyddsföreningen har varit på plats och tittat på området, säger Mattias och berättar att man nu bestämt att vissa växter ska stängslas in för att skyddas.

Förhoppningen är att på sikt kunna varva så att kor också går på ängarna.

Nedan följer några foton från ett luftigt Aleviga förr och ett öppet Aleviga nu.

Liksom några från en väldigt snårig tid däremellan.

Text: Ingrid Dahlbäck

Ingela Carlsson har bistått med de två svartvita bilderna som är tagna 1962.
– Nr 1 visar familjen Berndtson i en roddbåt alldeles invid Aleviga där man ser i bakgrunden hur öppet landskapet var då. I båten finns Olof, Gitta, Ove och Helene.
– Nr 2 visar några töser på stranden vid Aleviga. De är fr vänster : Helene (Berndtson), Ingela (Carlsson) och Jeanette (Norman). Även på denna fina bild ser man hur tillgänglig marken var då.

Övriga foton är tagna av Peter Lundvall.