Halsbäcks invånare december 2012

Denna folkräkning, som gäller de som bor nedanför ortsskylten Halsbäck vid Libacken, är gjord på ”fri” hand, och felaktigheter förekommer säkert beroende på vilka som anses bofasta eller sommarboende:

FASTBOENDE:          53 varav 10 yngre än 15 år.
SOMMARBOENDE:   55  varav några yngre än 15 år plus
varierande tillkommande tillfälliga.

Sammantaget är det i alla fall fler än vad man kan tro som bor här, och att så många som drygt 50 är fastboende är väldigt trevligt. Dessutom ökar vi i antal, dels med några nyfödda och dels med inflyttade.

Huvudräknare: Peter Lundvall