Röjningen nere vid bäckens utlopp har inte inverkat negativt på de öringar som har bäcken som lekvatten.
Karla reagerade på det speciella plasket i bäcken vid dagens regniga promenad. Mellan bron över sidobäcken från Arefjäll och ner till utloppet såg vi säkert et 10-tal öringar av varierande storlek.
Karla är väldigt intresserad, men har aldrig fångad någon öring, trots att de en gång simmade mellan hennes framben då hon stod i bäcken.
Vi försökte se någon som hoppade i de små forspartierna, men de vi såg stod mer i de lite lugnare selvattnen.
Bästa tillfället, och sättet, att få se öringarna är på kvällen när det blivit mörkt. Öringarna som ser alldeles utmärkt på dagen och pilar iväg till en skyddad plats om dom ser nåt som rör sig över vattenytan, är förbluffande okänsliga för en ficklampas ljuskägla. Man kan då få se hur dom parvis står och gräver i bottensanden.
Text och bild: Peter och Karla