Snart avgörs om bastubygget blir av!
Vår ansökan om bygglov för en bastu nere vid Strâna hade godkänts av Tjörns Kommun och dom hade gett dispens från strandskyddet, vilket var en förutsättning för ett bygge. Länsstyrelsen upphävde emellertid Tjörns Kommuns beslut om dispens och har därigenom stoppat våra möjligheter till bastubygge.
Vi har överklagat länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen och begärt syn på platsen för det tänkta bygget. I dag onsdagen 19 september kom Miljödomstolen hit och hade kallat både oss, kommunen och länsstyrelsen. Förhandlingen började i Klövedals Församlingshem och avslutades med syn nere vid Strâna.
Halsbäcks Intresseförening representerades av Mattias Sidén, Göran Forsberg och Peter Lundvall, från Tjörns Kommun kom miljöchef och bygg- och planchef, och från Länsstyrelsen kom en handläggare. Domstolen bestod av en domare, en sakkunnig och en handläggare.
Domstolens beslut skall komma i slutet av oktober (i år), och vi tror att vår argumentation för vårt bygge fick visst gehör hos domstolen. Men vi får se vad deras beslut blir och hålla tummarna hårt tills dess.
Text och foto: Peter Lundvall