å grund av det osäkra vädret beslutades med kort varsel att hålla mötet inomhus. Cirka 40 personer kom till mötet. Ordförande Mattias Sidén hälsade alla välkomna samt  presenterade verksamhetsberättelsen där man bl.a. konstaterade att en beviljad strandskyddsdispens från kommunen för byggande av bastu har upphävts av Länstyrelsen. Föreningen har dock överklagat Länstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt.
Föreningen har även under året lämnat in ansökan om att få bidrag till röjning och stängsling för att kunna ha djur – i första hand får – i området mellan Halsbäck och Aleviken. Vi har fått ett preliminärt och muntligt godkännande, men väntar på formellt besked, som vi hoppas få direkt efter sommaren. Två nya medlemmar har valts in i styrelsen, Patrik Bengtsson och Kristina Forsberg.

Den nya styrelsen är: Mattias Sidén, ordförande, Göran Forsberg, kassör, Peter Lundvall, Annika Erneholm, Roger Karlsson, Wivi Forsberg, Eva Thorén, Patric Bengtsson, Lars Carlsson, Anna Berglund (saknas på bilden), samt Kristina Forsberg.