Värsta is-december hitintills på 130 år enligt SMHI. I förhoppning om att den tjocka isen inte skall rasera båtbryggan alldeles i vinter så har Bryggföreningen investerat i tre strömbildare som hänger under bryggan. Det är dom som håller vattnet i rörelse och spolar upp varmt bottenvatten mot isens undersida så att det bildas tre öppna vakar. Dessutom verkar det som dom håller isfritt runt de bryggstolpar som är däremellan. Akterstolparna nås dessvärre inte av det strömmande vattnet, men förhoppningsvis är isen mellan bryggan och akterstolparna inte tillräckligt tjock för att dra upp stolparna så som skedde förra vintern. Dom svarta påsarna på bryggan väderskyddar el-central och strömbildarnas termostater. Skyltar varnar för svag is och öppet vatten.

Utgå från att isen mellan stolpar och brygga är svag och förrädisk!

Foto: Peter Lundvall