Båtbryggan räddad – för denna gången.

Vintern 2009-2010 har på allvar hotat båtbryggan. Isen var mellan 50 och 70 cm tjock, och när den hävde sig med högvattnet så tog den med sig akterstolpar och bryggfundament. Mer än 20 stolpar höjde sig upp emot 2 m över sin normala nivå, och bryggan “sköt rygg” på flera ställen. Risken var överhängande att stora delar av bryggan och många stolpar skulle rivas omkull när isen gick upp. Båtbryggan är nu inte Halsbäcks Intresseförenings ansvar, men de flesta båtplatsägarna är medlemmar, och bryggans överlevnad är viktig för alla Halsbäcksbor.

Vi var några som började fundera över vilken möjlighet som kunde finnas för att rädda det som gick att rädda innan det blev för sent. Problemen var flera, inte minst den mycket tjocka isen, som samtidigt gav en möjlighet genom sin styrka. Efter ett misslyckat försök med för klena verktyg så kunde vi sätta igång på allvar med två inlånade kraftiga 3-tons wire-winschar, en befintlig motorsåg och inte minst en nyinköpt motordriven isborr som gjorde hål i isen med 25 cm diameter. Dessutom köpte vi in tre dränkbara länspumpar och en del förlängningskablar. Kostnaderna har Bryggföreningen stått för.

Först sågades en ränna i isen så att stolparna kunde rätas upp med en mindre wire-winsch som fästes med ett ok under isen.

Sedan borrades ett hål på varje sida om stolpen. Ett ok med en wireögla sänktes ner och fästes under isen. I öglorna fäste vi de två kraftigare winscharna. Högst upp på stolpen ett kraftigt stålrör som ok för krokarna.

Och sedan var det “bara” att med spakarna trycka ner stolparna.

En del gick relativt lätt andra var svårare och krävde mer kraft och flera avbytare.

Bryggans pucklar var lite svårare. Med hjälp av de dränkbara pumparna i hål invid bryggfundamenten fick vi det relativt isfritt efter en natts spolande underifrån mot den tjocka isen. Pumparna var förbluffande effektiva.

Ovanpå bryggan en kraftig stolpe som fick fungera som hävstång, och sedan med hål i isen och med en av winscharna kunde vi dra ner de två största upphöjningarna. Resten hoppas vi ska räta sig själva efter att pumparna gjort fundamenten isfria.

Sammanlagt ett drygt 20-tal stolpar har vi rätat upp och tryckt ner till sin normala höjd. Bryggan har nästan återfått sin gamla form, de kvarvarande ojämnheterna hoppas vi rätar upp sig självt.

Så här blev resultatet. Nästan som innan vintern. Det återstår att svetsa fast förtöjningsbyglar på några stolpar, dom lossnade under trycket från winscharna. Kanske hinner vi detta innan isen blir för farlig att stå på, annars får vi göra det från båt senare i vår. Vi som jobbade mest med detta var: Göran Forsberg, Janne Forsberg, Arne Karlsson, Mattias Sídén, Lars Alexi, Johan Eyssen, Bill Romanus och Peter Lundvall.

Foto Peter Lundvall