Denna vintern 2010 kommer det att pratas länge om. Ingen kan komma ihåg att dom upplevt att det varit kall så länge, och att det kommit så mycket snö som nu. Sedan i torsdag den 18 februari har det kommit flera decimeter snö, i kombination med kyla och ostliga och ostnordostliga hårda vindar. Drivbildningen har varit dramatisk och Halsbäcksvägen har sedan natten till idag, söndag 21 februari var helt avskuren. Vägverkets entreprenör PEAB har inte kunnat forcera de nu ganska kompakta snödrivorna som på vissa ställen är mer än midjedjupa. Flera bilar med fyrhjulsdrift har förgäves på förmiddagen försökt att forcera sig fram men tvingats vända. Nu på söndag eftermiddag verkar den värsta biten mellan Björholmsvägen och avtagsvägen till Vik vara röjd, förmodligen på privat initiativ, och några fyrhjulsdrivna bilar har lyckats ta sig förbi trots att det fortfarande är oplogat.  På flera ställen ligger ännu drivorna kvar och vägen är bitvis ofarbar. Sista sträckan av vägen ner mot hamnen är helt igenkorkad av hårda drivor, här orkar förmodligen inte plogen genom snön utan vägen får grävas fri. Mängden snö ger stora uppskottade högar vid varje hus, och man kan ju undra när all snön kommer att ha smält undan. Kanske vi kan ha snöbollskrig till midsommar?

Samtidigt är det en fantastiskt scenario! Nu på söndagseftermiddag har vinden mojnat och solen lyser klart över den gnistrande snön som vinden har skulpterat i fantastiska former.

Foto: Peter Lundvall