Inte sedan vintern 1986/87 har det varit så kall januari som i år. Isen har inte varit så bärkraftig sedan dess heller. Förutom några få öppna fläckar där det är som mest strömt, till exempel i Strömsund eller längs Lyrs sydsida, så ligger isen flera decimeter tjock . Det innebär stora risker för alla bryggor och pollare, så även för båtbryggan i Halsbäck. I söndags hade Bryggföreningens ordförande Pelle Thorén kallat innehavare av båtplats till arbetsdag för att försöka knacka bort de största isklumparna på bryggan och akterpollarna. Flera pollare har isen redan fått grepp om och lyft en meter eller mer. Det var ett drygt arbete med spett, yxa och slägga. Trots att isen är dryga 30 cm lyckades Lasse ramla i! Han klev på ett flak som hade lossnat och fick bada upp till midjan. Men redan en kvart senare var Lasse tillbaka i torra kläder. Heders! Lars hade riktiga don med sig och fick den trebenta dykdalben längst ut fri från isen. Det äldsta plaströren, de som en gång varit orange, var väldigt spröda och sprack lätt om man kom för nära med verktygen. Risk för att bryggdäcket lyfts upp när isen får grepp om bräderna här längst in, så nu tar Björn bort palissaden. Vi hoppas att dagens arbetsinsats har gjort lite nytta, vi får säkert göra om det senare i vinter.

Foto: Peter Lundvall