En härlig höstdag med hög och klar luft. Frost på morgonen men efter några timmars arbete med upptagning av badstegar, röjning av sly och snår längs vägen vid hamnen och på ängen bort emot Aleviken fick vi upp temperaturen. Egentligen skulle detta skett två veckor tidigare men vädret var då riktigt dåligt med regn och kuling. Nu var alla glada över bytet av dag och såg fram emot en kväll i trivsamt umgänge på Svarta Katten i Olofs Sköbu.

Vi försöker röja en traktorkörväg bort mot Aleviken, så att vi kan använda vår inköpta beteshack på de numera helt igenväxta ängarna ovanför stranden. Går allt väl så kanske vi om ett par säsonger åter igen kan njuta den underbara platsen på somrarna.

Foto: Peter Lundvall