Drygt 50 intresserade kom till Anita och Görans “föreläsningslokal” lördagen 23 maj.

Arkeolog Anna-Lena Gerdin höll ett mycket uppskattat och rikt illustrerat föredrag om boplatser och lämningar från svunna tider på vår del av Tjörn. Det hela avslutades med en promenad bort mot Björshuvudet och de vagt synliga resterna av en boplats där.

Foto: Bo Forsberg: