Mobilmasten på plats.

Om mobilmastens placering i Halsbäck finns det olika meningar. Flera närboende har i flera omgångar överklagat beslut och bygglov med motiveringen att masten förfular vår närmiljö och att strålningen kan vara skadlig.  Andra har menat att det nu äntligen kommer att bli  bättre täckning för mobiltelefoner och mobilt internet här i Halsbäck, vilket kan innebära ökade möjligheter att arbeta hemifrån.

Masten är i alla fall nu monterad och står väl synlig från många håll på en hög bergknalle innanför Önneröd. Enligt piloten på helikoptern som arbetade med monteringen så blir det ingen röd lampa i toppen på masten. Stämmer det så blir masten inte fullt lika iögonenfallande och störande.

I december 2008 började gjutningen av fundamenten till masten.

I februari 2009 var några polska montörer på plats och skruvade ihop 7 st 6 m långa segment:

Sista veckan i februari lyftes delarna på plats.

Foto: Peter Lundvall