Arbetsvilliga medlemmar mötte upp på förmiddagen och en grupp tog upp badstegarna och spolade dom rena, nu hoppas vi att inga stormar skadar våra bryggor i vinter. Och vi får hoppas att alla tar med sig skräp och flaskor hem efter besök vid Strâna. Dom här påsarna har legat några veckor vid båtrampen, men nu är dom borttagna.
Borta vid Aleviga jobbade en stort gäng med att fortsätta förra årets röjningar, nu skymtar havet från stigen. Mängden blåsippsblad visar att det nog blir en extra fin blomning i vår. Ur busksnåren kom det fram en del lämningar från tidigare fester här. Där det nu växer manshög och ogenomträngligt slånbärssnår, var det för 15 år sedan en underbar äng ner mot stranden, en perfekt plats för picknick och härliga bad under sommaren. Kanske det kan var en målsättning för kommande insatser att försöka återta den marken från slånbärssnåren?

Och på kvällen kom en strid ström medlemmar och gäster vandrande i oktobermörkret ner till Olof Sköbu för en trevlig kväll.

Bilder Ingrid Dahlbäck och Mikael Norman