Ny storm gav rekordhögt vattenstånd.Flera skador på bryggorna.
Vinden var ganska hård på morgonen, men mojnade under dagen. Efter ett kraftigt regn så ökade vinden dramatiskt på efter middagen för att kulminera vid 17-tiden. Byar på 36 m/s uppmättes på Måseskär. Vattnet steg till en nivå som jag aldrig sett tidigare, och vågorna fick därför förödande effekt för en del av bryggorna vid Strâna. Sikten blev dålig trots klar himmel med sol, vattnet blåste av vågtopparna och havet blev nästan helt vitt.

Dagen efter hade vattnet sjunkit undan och stormen bedarrat. Det låg en hel del vrakgods vid ständerna, inte bara från våra bryggor. Båtbryggan har lyfts av sina pålar i mitten och har en rejäl puckel, dessutom har en del av underliggarna drivit iväg. Jonny Rafstedts sjöbod är värst skadad, hela bryggdelen har knäckts och bryggdäcket ligger på klipporna, själva sjöboden verkar dock ha klarat sig. Olofs sjöbod verkar helt intakt. En av Johans båtar som låg på land vid båtupptaget drev iväg och ligger på klipporna på andra sidan Olofsvik.

Bänken på dansbanan vid inre delen av bryggan flöt iväg, men bara in till stenarna vid P-platsen. Den verkar helt oskadad och det är bara att bära den på plats. Värre är det för vår badbrygga. Den nya delen har rasat ner och flera av de bärande träreglerna under bryggdäcket är knäckta. Även en del av bryggdäckets plankor. Här måste en en hel del arbete till innan vi kan använda badbryggan igen. På söndag skall vi säkra de delar som nu riskerar att driva iväg. På nästa styrelsemöte skall vi planera den arbetsinsatsen, troligen blir den under påsken, så alla som vill ha en hel och fungerande badbrygga till sommaren är välkomna att hjälpa till. Räkna med en eller två dagar i påsk, närmare detaljer kommer senare.

Foto: Peter Lundvall