Någon gång mellan kl 13.00 den 4 december och kl 11.00 dagen efter, rasade detta stora stenblock ner strax intill Bills och Barbros lada vid Arefjäll.

Den stora stenen väger åtskilliga ton, och stannade som tur var strax nedanför klippbranten utan att skada vare sig ladan eller släpvagnen som står där intill. En del mindre stenar spreds sig bort mot vägen.

Att döma av hur det ser ut där blocket föll ifrån, så är det trädrötter som sakta med tiden knuffat iväg stenen. På sin väg utför branten har det touchat några träd och stubbar, rivit med sig lite fler mindre stenar, men inte orsakat någon materiell skada.

Det var tursamt att ingen råkade passera när stenarna rasade ner, eller att det stod en bil parkerad här vilket inte är helt ovanligt. Kanske det finns skäl för de som bor i närheten av höga klippbranter att regelbundet undersöka om det finns klippblock som riskerar att rasa. Växtrötter, i kombination med vatten som fryser, är en förbluffande stark kraft som faktiskt kan försätta berg, eller i alla fall delar av ett. För några år sedan, som många säker kommer ihåg, var det ett minst lika stort stenblock som föll ner på Sven Olanders lillstuga uppe vid Libacken.

Foto Peter Lundvall