Nu byggs och renoveras mer än på mycket länge i Halsbäck.
Libackens nybygge är snart klart för inflyttning.
Tore har lagt om taket och renoverar ytterväggarna på Hjördis barndomshem.
Peter och Annika har murat om stenfoten och gjort ny trapp. Planerar ny lillstuga.
Johan och Anna bygger stor lada/stall/garage och verkstad.
Lerigt så det räcker, men de tre islandshästarna skall säkert få sitt stall till vintern.
Börje har satt igång med stor om- och tillbyggnad på Ingrid och Vincents hus.

Dessutom:
Mattias och Anette är nu så pass klara med sitt hus att dom blivit heltidsbor i Halsbäck.   Bill och Barbro fortsätter arbetena på sin gård. Pelle och Eva har gjort stora ombyggnader.  Jonas och Harriet har byggt ny lillstuga på tomten. Birgitta och Dag skall just sätta igång med utbyggnad. Guje, Agneta och Gertrud har alltid pågående projekt…. listan kan göras mycket längre.
Halsbäck är i hög grad levande, och anpassas varsamt och i lagom takt till den tid vi lever i.
Foto Peter Lundvall