10 dagar efter att en Kenneth varit här och förstärkt Färjebryggan genom att foga cement mellan alla stenarna, så kom i dag, onsdagen 12 september, en annan Kennet med två medhjälpare, Anders och Mattias, för att säkra bryggan slutgiltigt. Genom att borra 12 stycken 3 meter djupa och 64 mm grova hål  tvärs igenom bryggans ytterkant, och i de hålen satt i 32 mm armeringsjärn och förankrat dom med cement, så är nu Färjebryggan säkrad för lång tid framöver. Vi fick även tre grövre hål borrade i asfalten där bryggan börjar för att kunna sätta dit en lite snyggare avspärrning än de tre betongsuggorna som vägverket lämnade kvar.

Borrning var lite riskabel, Anders och Mattias fick borra försiktigt så att inte de stora stenarna kom ur läge. Några sprickor i cementfogarna blev oundvikliga och en av  stenarna på östra sidan av bryggan sprack, men inget av detta utgör någon fara eller  minskad hållfasthet. Tvärtom, Färjebryggan har nog aldrig varit så stabil som den nu blivit. Två av de grova armeringsjärnen sticker upp över bryggan, och kommer väl till pass som förtjöjningspållare vid båtupptagning på rampen.

Nu återstår endast att sätta dit dubbla längsgående trästockar på utsidan och längs sidan vid rampen. Och sedan, varför inte, kanske en lite festligare invigning i samband med sommarfesten 2008?

Foto Peter Lundvall