Så blev det då äntligen klart att börja!

Nu skall Färjebryggan få sin renovering och förstärkning. Det var för att förhindra att Vägverket skulle riva Färjebryggan, som vår förening bildades den 27 juli 2003. Våren 2004 fick vi 110.000:- från Vägverket i och med att vi blev ägare till Färjebryggan. Summan var den som Vägverket beräknade kostnaden för en rivning till. Vi skall använda en del av de pengarna till renoveringen, och andra förbättringsarbeten nere vid Strâna.

Den 18 augusti i år 2007 började detta glada gäng att sätta upp arbetsställning runt Färjebryggan.
Den 25 augusti började murningen, i sydvästlig kuling 16 m/s, och dessvärre med lite högt vattenstånd. Tidigare i veckan hade varit perfekt med bleke och mycket lågt vatten, men en stor del av arbetet kunde ändå göras denna dag.
Murarmästare var Kenneth.Hantlangare : Bo, Göran, Janne, Mattias, Vincent.

Fogarna ser mycket bra ut, håligheterna är delvis fyllda med extra sten innan murning. En dryg dags arbete med gott resultat. Nu återstår att vid lågvatten även fylla de lägre liggande fogarna. Därefter skall vi låta borra ett antal hål snett genom de yttre stenarna och förankra dom med borrstål och cement. Då kommer Färjebryggan att vara ordentligt säkrad för lång tid. Vi skall även montera dubbla längsgående träbjälkar på två sidor som skoning för båtar vid tilläggning och upptagning.

Foto Peter Lundvall