Påsken blev kallare än utlovat, och värmen från påskaelden nere  på “Västerover” gjorde gott. Det utbrunna konturerna av Görans gamla träbåt kan skönjas. Den tidigare torkan gjorde att elden brann med höga lågor och högen förtärdes snabbt.

Men på påskdagen gick lågorna ännu högre. På gärdet vid Libacken låg resterna av den gula ladan. Vinden hade upphört och ett lätt regn hade under natten fuktat gräset. Nu går gula ladan i himlen in!
De två nya ägarna Ulf och Helene (medlemmar i HAIF), som snart hoppas bli fastboende i Halsbäck.
Om några veckor kommer det nya huset stå på plats inne vid Göberg.
ULE PLATS
Många krökta ryggar och flitiga händer fortsätter att röja snår och sly. Nu är det en härlig björkdunge där det förut bara var en näst intill ogenomtränglig snårskog. Torgny syns knappt i snåret vid den gamla husgrunden.

Badbryggan
Badstegarna på plats, i alla fall den ena. Och bryggdäcket har byggts ut bakom livbojen.
SVARTA KATTEN
Senare på påskdagen kom ett blött och tätt snöfall, vilket inte hindrade tillströmningen till SVARTA KATTEN. Ett drygt 60-tal medlemmar och deras gäster tillbringade några timmar i trivsam samvaro i ladan hos Bill och Barbro. Kallt var det, och kanske vi till nästa SVARTA KATTEN har skaffat oss några gasolvärmare. Stig blev 60 år just denna dag, och blev sjungen och hurrad för.
Foto: Peter Lundvall