<h4><strong>Överhängande risk för oljeutsläpp avvärjdes.</strong></h4>
Den arbetspråm som ligger vid båtbryggan sedan ett drygt år tillbaka och vid några tillfällen tidigare varit på väg att sjunka, var idag måndagen 13 mars ytterst nära att ställa sig på botten. Tack vare en snabb insats från Tjörns räddningstjänst som gjorde en stor utryckning, och Kustbevakningen undveks detta hot mot naturen i vår närhet. Pråmen har tankar med diesel och hydraulolja ombord och vad ett utsläpp inneburit i detta laxfiskeskyddade vatten och för fågellivet i vår fjord (naturreservat) vill man helst inte tänka på. Pråmen är i dåligt skick och har hela tiden läckt vatten, ombord finns en länspump som tar ström ifrån land, men flera gånger har den strejkat för att kabeln har bränt av eller att pumpen har frusit. Tillsynen från ägaren Benholm har varit i stort sett obefintlig, bara tack vare oss som bor här och som har haft ögonen på pråmen har vi kunnat larma Benholm och nu senast idag även kustbevakningen om överhängande risk för att pråmen skulle gå till botten. I dag hade den sjunkit så lågt att vatten började strömma in genom ett rosthål i aktern, som normalt sett ligger en bra bit över vattenlinjen.

Foto Peter Lundvall