NY BRO TILL BJÖRSHUVUDET!

Lördagen 24 september samlades några frivilliga för att göra promenaderna till Björshuvudet, Sandskjulet och Snäckskalsviken lite lättare. I ravinen aldeles efter “nakenviken” eller bortanför blåsipporna har framkomligheten varit lite svår, särskilt vårar och höstar med blöt mark. Med markägarnas benägna tillstånd fälldes ett antal träd med tillräckligt raka stammar och en stabil bro leder nu över bäckfåran.

Även en del av blötmarken ovanför har fått ett gångunderlag av enar, som möjliggör tämligen torrskodd passage i vinter.

Första delen av stranden vid “KABEL-viken” strax bortanför bäckravinen är ganska riskabel, med hala klippor och lite svåra passager särskilt vid högvatten. Kanske vi senare kan ordna med lite fler stockar och plank för att göra den underbara promenaden österut lite säkrare och mer tillgänglig.

Foto Peter Lundvall