<h4><strong>Ule Plats</strong></h4>
Många medlemmar kom ut till Ule Plats på påskdagen för att fortsätta röjningsarbetet som vi inledde för ett år sedan. Redan hade en del nytt sly hunnit växa upp, men det mesta blev snabbt avverkat av röjsågar och häcksaxar. I slänten ner mot åkern togs allt utom en del björkar bort, så nu är det ljust och luftigt. När björkarna nu får chans att växa sig starka så kommer det förhoppningsvis bli en härlig björkdunge att gå igenom upp till hällristningen. Vi väntar fortfarande på besked från länsstyrelsen om att få ristningen ifylld och tydliggjord.

Till sommaren kommer det att gå får i hagen nedanför och vi har erbjudit Önnered att även låta dom gå i slänten upp mot Ule Plats. Det kommer att hjälpa till att hålla landskapet öppet och tillgängligt.

Det blev en hel del ved som resultat av röjningen, som alla medlemmar nu fritt kan hämta härifrån. Den är lagd i den lite lägre och längre traven. Till höger i bilden till vänster nedan. Den andra traven är inte vår. Rishögen har blivit gigantisk, och kanske vi kan ha en gemensam Valborgsmässobrasa här i år?

På kvällen var det samkväm på SVARTA KATTEN i Johans Smedja som vanligt. Det var god stämning under kvällen när mörkret sänkte sig och en helt underbar stjärnhimmel välvde sig över oss utanför den trivsamma lokalen. Dessvärre var det sista gången som vi kan vara i Johans smedja, han skall ägna sig åt att smida andra järn där än vad som serverades från bardisken. Vi får väl undersöka var vi kan ha nästa SVARTA KATTEN-träff i Halsbäck. Det finns ju en hel del olika lador, stall och garage som kanske kan  öppna sina dörrar för SVARTA KATTEN nästa gång. Alla tips och förslag mottages med glädje.

Foto Peter Lundvall