Festen ve Strâna 3 juli

En härlig kväll! Det kom drygt hundra personer. Håkan och Sally var flitigast på dansbanan. Festkommittén med Ingrid i spetsen hade gjort ett strålande jobb. Björn och Eva hade störst framgång hos fru Fortuna.

Foto Peter Lundvall