Föreningens syfte är att bevara Halsbäcks särart, utveckla Halsbäck för såväl årsboende som fritidsboende samt verka för hållbar utveckling, dvs värna om miljö, sysselsättning, kultur och natur.

Föreningen är öppen för alla intresserade

Den 27 juli 2003 bildades Halsbäcks Intresseförening i Annika Nordströms och Peter Lundvalls trädgård. Det var ett drygt 50-tal tappra som trotsade regn och rusk; valde styrelse och antog de stadgar som nu ligger till grund för vår förening.

Föreningens syfte är att bevara Halsbäcks särart, utveckla Halsbäck för såväl årsboende som fritidsboende samt värna om miljö, sysselsättning, kultur och natur.

Färjebryggan

Föreningen äger nu stenbryggan, som egentligen heter Färjebryggan, nere vid Strâna. Vi övertog den i maj 2004 från Vägverket, och skrev ett arrendeavtal för marken den står på. Vi har nu förstärkt och restaurerat Färjebryggan så den kan bestå som en viktig del i den kulturbygd som Halsbäck och Halsbäcks Strand utgör.

Badbryggan

Föreningen har även övertagit badbryggan från Halsbäcks Badbrygge­förening, som i och med det upphörde. Alla har nu tillgång till badbryggan, och tillfälliga bad­gäster som vill stödja underhåll och städning vid badplatsen är välkomna med frivilliga bidrag.