Kontakt

Kontaktinfo till förening

Ordförande Helene Lind

mail: ordf@halsback.se

Följ oss
Styrelsen för Halsbäcks intresseförening 2021 – 2022

Ordförande 1 år
Jonas Englund, 070 4459810, jonas.t.englund@hotmail.com

Kassör 2 år
Göran Forsberg, 070 278 59 98, goran.l.forsberg@telia.com

Sekreterare 1 år
Wivi Forsberg, 070 2867597, wiviforsberg@telia.com

Ledamot 1 år
Vincent Dahlbäck, 070 7662773, vincent.dahlback@gmail.com

Ledamot 2 år
Eva Thorén, 070 5406247, thoreneva@live.se

Ledamot 2 år
Patric Bengtsson, 070 566 90 72,
patric@pab.se

Ledamot 2 år
Lars-Olof Gerdin, 070 5459078, larsolofgerdin360@gmail.com

Ledamot 1 år
Helen Lind, 070 6682690, klaramoahelene@hotmail.com

Suppleant 2 år
Hans Alter 070 8773196, hans@alter.st

Suppleant 2 år
Anette Pernevi-Siden, 070 9829393, anette@sima.se

Suppleant 1 år
Claes Björklund, 072 5860123, claed.bd52@gmail.com

Revisor 1 år
Torgny Svensson, 070 3747166, torgny.svensson@vgruppen.se

Revisor 2 år
Eva Jonsson, 070 5681718,
evajonsson@bredband2.com

Suppleant 1 år
Ulla Björn, 070 9885568, ulla.c.bjorn@gmail.com

Valberedning 1år
Ingrid Dahlbäck, 070 2588446, Ingrid.dahlback@gmail.com

Valberedning 2 år 
Lena Thörner, 070 6690499, lena.thorner@vgregion.se