STYRELSEN FÖR HALSBÄCKS INTRESSEFÖRENING 2019 – 2020

vald vid det senaste årsmötet  den 3 augusti 2019

ordförande Jonas Englund 0704-18 98 26
kassör           Göran Forsberg 0304 – 66 92 17; 0702 – 78 59 98

Sekreterare Wivi Forsberg 0304 – 66 33 26

ledamot       Vincent Dahlbäck 0707 – 26 77 73
ledamot       Eva Thorén 0768-69 35 38
ledamot       Patric Bengtsson 0705-66 90 72
ledamot       Roger Karlsson 0304 – 66 30 76
ledamot       Malin Jonemark 0709-72 57 78

ledamot      Helene Lind 0706-68 26 90

suppleant    Lars Carlsson 0706-53 47 93

suppleant      Lars Gerdin 0705-45 90 78

revisorer     Torgny Svensson och Eva Jonsson, ordinarie, suppleant Ulla Björn.

valberedningen  Ingrid Dahlbäck och Annika Nordström.