Styrelsemöte hos Eva 2022-06-19

Styrelsemöte i Halsbäcks Intresseförening 2022-06-19 hos Eva.

Närvarande:
Jonas Englund Ordförande
Göran Forsberg Kassör
Lars-Olof Gerdin Ledamot
Patric Bengtsson ”
Helene Lind ”
Eva Torén ”
Hans Alter Suppleant
Anette Sidén ”
Claes Björklund ”
Wivi Forsberg Sekreterare

1. Jonas öppnade mötet och önskade alla välkomna.
2. Föregående protokoll godkändes med vissa justeringar och lades till handlingarna.
3. Rapporter: Ekonomi: Medlemskonto: 82.051,24:-
Reparationskonto bryggan: 12.022,41:- Mattias minnesfond: 11.116,92:- i Kassan: 1.094:-.
4. Medlemsregistret: Helen har kollat hur många vi är. Kollar betalningar efter årsmötet. Påminnelse om medlemsavgift 100:-/ person, in på hemsidan till Pia.
5. Banken har sponsrat oss med 5000:- till barnbadet (sanden).
6. Vi avvaktar med svar till Kommunen om ramp och båtar
7. Röjning vid ”strana” den 2/7-22 kl. 11.00.
8. Lasse är ansvarig för Svarta Katten den 1/7-22.
9. Vi bjuder på grillat med tillbehör på Sommarfesten den 6/8-22. Jonas, Helene och Eva är ansvariga. Fiskdamm kommer också att finnas. Pia lägger ut på hemsidan.
10. Boulebanan ligger på is.
11.Nästa möte är den 6/8-22 innan Årsmötet hos Göran kl.15.00.
Vid Protokollet: Wivi Forsberg.

Vårligt i vikarna

Massor med blåsippor i Aleviga och fina små solar i östra delen av Snäckskalsviken – vårtecken deluxe! Mina foton som jag hoppas ska inspirera fler att fota och skicka till piape2000@yahoo.se.

Fler bilder till hemsidan!

Våren är här och allt fler rör sig i Halsbäck med omnejd. Visst vore det kul med en mer levande hemsida med många bilder!? Blommor, fåglar, byggnader, snäckor, båtar, bryggor, fina vyer – allt är av intresse!  Skicka till mig på  piape2000@yahoo.se så publicerar jag så snabbt jag kan. Tala om ifall du vill ha ditt namn under bilden och skriv gärna bildtext, om du har en sådan.