STYRELSEN FÖR HALSBÄCKS INTRESSEFÖRENING 2017 – 2018

vald vid det senaste årsmötet  den 30 juli 2017

ordförande  Jonas Englund 0706 – 24 64 39
kassör           Göran Forsberg 0304 – 66 92 17; 0702 – 78 59 98
ledamot       Mattias Sidén 0703 – 66 90 26
ledamot       Vincent Dahlbäck 0707 – 26 77 73
ledamot       Wivi Forsberg 0304 – 66 33 26
ledamot       Eva Thorén 0705 – 40 62 47
ledamot       Patric Bengtsson 0304 – 66 90 00
ledamot       Roger Karlsson 0304 – 66 30 76
ersättare      Malin Jonemark 0709 – 72 57 78
ersättare      Lars Carlsson 0706 – 53 47 93
ersättare      Helene Lind 0706 – 68 26 90
revisorer     Torgny Svensson och Eva Jonsson, ordinarie, Ulla Björn, ersättare.

valberedningen  Lars Gerdin och Annika Nordström.