STYRELSEN FÖR HALSBÄCKS INTRESSEFÖRENING 2016 – 2017

vald vid det senaste årsmötet – den 31 juli 2016

ordförande   Jonas Englund 0706 – 24 64 39
kassör            Göran Forsberg 0304 – 66 92 17; 0702 – 78 59 98
ledamot         Mattias Sidén 0703 – 66 90 26
ledamot         Peter Lundvall 0304 – 66 30 34
ledamot         Wivi Forsberg 0304 –- 66 33 26

ledamot        Eva Thorén 0304 – 66 35 35
ledamot        Patric Bengtsson 0304 – 66 90 00
ledamot        Roger Karlsson 0304 – 66 30 76
ersättare      Malin Jonemark 0709 – 72 57 78
ersättare      Vincent Dahlbäck 0707 -– 26 77 73
ersättare      Lars Carlsson 0304 – 66 05 58
revisorer     Torgny Svensson och Eva Jonsson, ordinarie och Ulla Björn, ersättare.

valberedningen Anette Sidén och Lars Gerdin.