Liten påminnelse…

Några har missat att betala in medlemsavgiften för säsongen 2018/2019.

Med vänlig hälsning

Styrelsen