Naturskyddsföreningen vill skydda rara arter i Aleviken

Naturskyddsföreningen vill skydda rara arter i Aleviken

Aleviken är en av Bohusläns mest artrika och finaste områden, med flera rödlistade växter, bland annat ovanliga orkidéarter. För att bevara och skydda den unika floran och naturmiljön, vill Tjörns Naturskyddsförening hägna in ett begränsat område på ängen vid Aleviken.

Klicka på länken här för mer information om projektet: Alvikenområdet-och-dess-växter-1